Elke werkgever is volgens de Arbowet verplicht een basiscontract te sluiten met een arbodienst of een bedrijfsarts. Elke organisatie met personeel is kortom verplicht haar werknemers toegang tot een bedrijfsarts te bieden. En als je werknemer langer dan een aantal dagen ziek is, schakel je als werkgever de bedrijfsarts in. Of noem jij dit de arbo-arts? En wat is nu eigenlijk het verschil?

 

Bedrijfsarts

De titel bedrijfsarts is een geregistreerde en beschermde titel. Bedrijfsartsen zijn ingeschreven in het BIG-register. Een bedrijfsarts heeft een opleiding tot basisarts gevolgd en daarna een specialistische opleiding van vier jaar tot bedrijfsarts. Arbo-artsen hebben na de opleiding tot basisarts geen specialisatie tot bedrijfsarts gevolgd. Elke basisarts mag zich daarom arbo-arts noemen. Volgens de Wet verbetering poortwachter moet de werkgever een bedrijfsarts raadplegen. In beginsel voldoet de arbo-arts hier dus niet aan.

 

Zowel de bedrijfsarts als de arbo-arts mogen advies geven in het kader van ziekteverzuim, arbeids(on)geschiktheid en re-integratie, maar een arbo-arts werkt normaal gesproken onder de begeleiding en verantwoordelijkheid van een bedrijfsarts.

 

Arbo-arts

Een arbo-arts is dus geen bedrijfsarts, maar is dat erg? Is het advies van de bedrijfsarts voor de werkgever ook daadwerkelijk meer waard dan het advies van een arbo-arts? In de praktijk vaak niet. Dus als je al geruime tijd met een arbo-arts werkt, hoeft dat geen probleem te zijn. Toch is het verstandig om eens naar de bedrijfsarts achter de arbo-arts te vragen. Vindt er daadwerkelijk begeleiding plaats? Van een bedrijfsarts weet je immers precies wat hij is: BIG-geregistreerd, en wat hij heeft gedaan: een vierjarige specialisatieopleiding en daarmee wat hij wettelijk mag en wat de waarde van zijn oordeel is. Van een arbo-arts weet je niets anders dan dat hij (basis)arts is.

 

Effecten

Wanneer het advies van een arbo-arts kortom onder supervisie van de bedrijfsarts tot stand is gekomen, heeft dit advies ‘gewoon’ waarde. Als werkgever is het wel zaak om op te gaan letten wanneer een werknemer het oordeel over zijn arbeidsongeschiktheid betwist en jij naar aanleiding daarvan geen loon meer betaalt. Een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2021:3017) laat dit zien.

 

In deze zaak ontving een werknemer geen loon, omdat de arbo-arts had geoordeeld dat hij niet ziek was. In strijd met dat oordeel, kwam de werknemer niet werken en de werkgever betaalde daarom geen loon. De zaak kwam voor de rechter en daarna voor het Hof.

 

De werknemer bracht in de procedure een oordeel van een verzekeringsarts van UWV. Deze verzekeringsarts oordeelde dat de werknemer wel ziek was en het Hof kende vervolgens meer gewicht toe aan het rapport van de verzekeringsarts van het UWV dan aan dat van de arbo-arts die was ingeschakeld door de werkgever. Het feit dat de werknemer door de werkgever niet was gezien door een bedrijfsarts (een gespecialiseerd arts), maar door een arbo-arts (een basisarts) speelde in dit oordeel een belangrijke rol.

Kortom, het Hof hecht in deze zaak inderdaad meer waarde aan een oordeel van een bedrijfsarts dan aan het oordeel van een arbo-arts.

 

In het vervolg: arbo-arts of bedrijfsarts?

Strikt genomen is het advies van een bedrijfsarts meer waard dan het advies van een arbo-arts. In geval van discussie met een werknemer is het daarom verstandig tijdig naar de achtergrond van het advies te informeren. Met name wanneer bekend is dat de kwestie wordt behandeld door een arbo-arts.

 

Meer weten?
Kom je er zelf niet uit of wordt jouw vraag niet beantwoord? Neem dan gerust contact op met Amber Legal (tel: 06-28128978, e-mail: info@amber-legal.nl). Amber Legal helpt jou graag verder met al je vragen over dit onderwerp.

Leave a comment