Algemeen

Het coronavaccin op het werk

Het coronavaccin op het werk

Het vaccineren gaat snel. Iedereen die wil, kan op korte termijn gevaccineerd zijn of gevaccineerd worden tegen Covid-19. Vaccineren is geen verplichting. Dit heeft te maken met grondrechten; het recht op privΓ©leven en het recht op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. Uitzonderingen op deze grondrechten zijn mogelijk als deze bij wet zijn geregeld. Op dit moment is er geen…

Read more

Arbo-arts of bedrijfsarts voor het MKB?

Arbo-arts of bedrijfsarts voor het MKB?

Elke werkgever is volgens de Arbowet verplicht een basiscontract te sluiten met een arbodienst of een bedrijfsarts. Elke organisatie met personeel is kortom verplicht haar werknemers toegang tot een bedrijfsarts te bieden. En als je werknemer langer dan een aantal dagen ziek is, schakel je als werkgever de bedrijfsarts in. Of noem jij dit de arbo-arts? En wat is nu…

Read more