Incasso

Incasso

Wanneer je een incasso aan Amber Legal overdraagt, geef je toestemming aan Amber Legal om jouw openstaande vorderingen namens jou te incasseren. Amber Legal neemt contact op met de niet-betalende klanten om tot een betalingsregeling te komen die uiteindelijk moet leiden tot een volledig betaalde factuur of vordering.

 

Wil je weten wat Amber Legal voor jou kan betekenen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op.

Een incassotraject is kort gezegd op te delen in twee fasen. De eerste fase is de minnelijke of buitengerechtelijke fase. Het uitgangspunt in deze fase is dat er in overleg tot betaling wordt gekomen, zodat er geen deurwaarder of rechter bij de zaak hoeft te worden betrokken.​

Betalingsherinnering

Eerst wordt er een ingebrekestelling naar de B2B-klanten of WIK (Wet Incasso Kosten) aanmaning naar de B2C-klanten gestuurd. Hierin wordt de debiteur voor de laatste keer gevraagd om de openstaande vordering te voldoen. Het voordeel voor de debiteur is dat de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten nog niet bij de vordering worden opgeteld.

Incassobrief

De incasso-sommatiebrief inclusief wettelijke rente en incassokosten volgt daarna. In de incassobrief is opgenomen om welke vordering het gaat, aan wie de debiteur het bedrag moet betalen, hoeveel van de vordering al is voldaan en welk bedrag aan wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten in rekening wordt gebracht. Betaalt de debiteur na de incassobrief niet? Dan kan er een nieuwe incassobrief worden gestuurd. In de laatste incassobrief wordt aangegeven dat bij uitblijven van de betaling een gerechtelijke procedure wordt  gestart.

Procedure

De tweede fase is de gerechtelijke fase. Deze fase start door het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding. In de dagvaarding wordt de debiteur opgeroepen om voor de rechter te komen. In de dagvaarding staat om welke vordering het gaat, waarom de debiteur moet betalen, hoeveel schade de schuldeiser heeft geleden om de vordering te incasseren en wat het verweer van de debiteur is. Ook wordt gevraagd om de proceskosten bij de debiteur weg te leggen.

De debiteur mag schriftelijk reageren op de dagvaarding. Daarna beoordeelt de rechter of hij de zaak mondeling wil behandelen. Aan het eind van de procedure doet de rechter uitspraak. Deze uitspraak wordt vastgelegd in een eindvonnis. Het vonnis wordt schriftelijk aan beide partijen toegezonden.

Dwangmiddelen

Heeft de rechter geoordeeld dat de debiteur moet betalen, maar gebeurt dit niet? Dan kunnen dwangmiddelen als  beslaglegging of executie worden ingezet. Er kan mogelijk beslag worden gelegd op loon, banksaldo of (on)roerende zaken. Leidt ook beslaglegging niet tot betaling, dan kan de deurwaarder mogelijk overgaan tot executieverkoop.

Staat jouw onderwerp er niet tussen? Neem dan gerust contact op en Amber Legal helpt je verder.