Privacy

Privacy

De sterk ontwikkelde techniek zorgt ervoor dat veel gegevens van werknemers, (potentiële) klanten en relaties worden verwerkt. Je ontkomt er niet meer aan. Gaat het om persoonsgegevens, dan gelden de privacyregels zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Wil je weten wat Amber Legal voor jou kan betekenen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op.

 

Privacy en personeel

Heeft u mensen voor u aan het werk? Dan geldt de AVG ook voor de verwerkingen die plaatsvinden met de persoonsgegevens van deze personen. Extra aandacht verdienen de verwerkingen wanneer het gaat om persoonsgegevens van zieke werknemers, het monitoren van personeel of het sollicitatieproces.

Privacybeleid

Iedere organisatie moet klanten, relaties en werknemers informeren over welke persoonsgegevens hij verwerkt en op welke manier dit gebeurt. Dit kan door het opstellen van een intern en extern privacybeleid. Een goed privacybeleid toont aan dat een organisatie nadenkt over de gegevens die zij verwerkt en dat zij daarover transparant communiceert. Publicatie van het beleid is niet verplicht, maar maakt voor (potentiële) klanten en werknemers wel inzichtelijk hoe jouw organisatie met persoonsgegevens omgaat. Ook kan hiermee worden aangetoond dat jouw organisatie AVG-compliant is.

Rechten

Jouw relaties en werknemers hebben verschillende rechten om controle te houden over hun persoonsgegevens. Een privacybeleid dat hieraan beantwoordt, draagt bij aan het vertrouwen van mensen in jouw organisatie.

Verwerkersovereenkomst

Wanneer je de personeelsadministratie uitbesteedt, deel je de persoonsgegevens van je werknemers met een derde partij. In deze situatie ben jij verwerkingsverantwoordelijke over de persoonsgegevens. Het bedrijf aan wie je het werk uitbesteedt, is verwerker. In gevallen als deze ben je verplicht om een verwerkersovereenkomst te sluiten. Hierin moeten onder meer afspraken worden gemaakt over het gebruik van de persoonsgegevens, de beveiliging ervan en bijvoorbeeld datalekken. Het sluiten van een verwerkersovereenkomst is een verplichting voor zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerker.

 

Staat jouw onderwerp er niet tussen? Neem gerust contact op en Amber Legal helpt je verder.